Loading…
Tilbage

ODIS: Hvem Hvad Hvor


15-11-2009 11:32:12

1. Hvad er produktet?

ODIS Hvem Hvad Hvor er en web baseret service der gør det muligt at få et overblik over offentligt tilgængelige data. I dag skal man have et indgående kendskab til offentlige institutioner, private seleskaber etc. for at skabe sig et overblik over hvilke data der er tilgængelige og hvordan de kan anvendes.

ODIS Hvem Hvad Hvor gør det muligt at få dette overblik via et innovativt web interface hvor der kan søges på data ud fra en række forskellige kriterier: rummelig lokation, tid, sektor mv.

Projektet er en katalysator for offentligt tilgængelige data. Fokus vil derfor være på at opbygge en database der beskriver datakilder, et CMS system der gør det muligt og attraktivt for ejere af datakilder at holde databasen opdateret, samt sidst og vigtigst et attraktivt web interface der gør det muligt for slutbrugere at udforske datakilder.

 

2. Hvordan fungerer produktet?

Produktet fungerer via et web site hvor:

  1. Slutbrugere kan opdage og få information om frit tilgængelige data.

  2. Dataejere via et CMS interface kan opdatere information om datakilder

Ideen er at tiltrække slutbrugere via kvaliteten og omfanget af databasen semt et nemt tilgængeligt brugerinterface. Data ejere skal omvendt stimuleres via eksponeringen af deres navn, samt adgang til statistisk information om hvordan slutbrugere bruger sitet, i hvor høj grad de enkelte datakilder eksponeres etc.

3. Hvad består produktet af?

Produktet består af:

  1. En database og et CMS system der samler information om offentligt tilgængelige data

  2. Et innovativt web interface til udforskning af datakilder

 

4. Hvilke datakilder skal bruges?
Opbygning af en database med information om offentligt tilgængelige data vil være en del af projektet. Databasen skal omfatte data fra både offentlige myndigheder, NGO'er, private personer og virksomheder. Databasen vil omfatte mere traditionelle data budent til f.eks. Lokation eller tid, men kan også være information om adgang til digitale sociale netværk eller andre nye brugergenerede datakilder.

 

5. Hvem vil bruge produktet?

Brugerne af ODIS Hvem Hvad Hvor vil være virksomheder, offentlige myndigheder, privatpersoner, studerende. Kort sagt alle med interesse i dataene.

Personer med et minimum af kendskab til web teknologi vil desuden kunne finde information om hvordan man lettest kan integrere dataene i andre services.