Loading…
Tilbage

ODIS: Geo-enabling af offentlige data


13-11-2009 15:50:06

Forudsætningen for at få offentlige data i spil er, at de i langt videre udstrækning gøres tilgængelige på en form som understøtter en bred anvendelse. Da de fleste data kan stedfæstes geografisk, er den mest intuitive måde at bringe data i spil på ved geo-enabling (geo-aktivering).

 

Geo-enabling består grundliggende af to dele: 1) stedfæstelse af data, dvs. registrering af den geografiske tilknytning, og 2) publicering af data som services tilgængeligt via Internettet. Disse geo-services skal udbydes som REST services, være søgbare og understøtte åbne standarder.

 

En fælles ramme for tilgængeliggørelse af offentlige data som geoservices vil løfte de enorme investeringer der er foretaget i data indsamling og registrering, medvirke til at skabe gennemskuelighed i den offentlige forvaltning og udgøre et fundament for demokratisering baseret på digitalisering.

 

Hvad er produktet?

Produktet er en demonstrationsimplementering af ”RESTful” publicering af offentlige data, der vil understøtte mashup i frit tilgængelige API’er.

De publicerede geoservices vil være dokumenteret gennem et søgbart servicekatalog, der også viser de publicerede data i en kortviewer.

Nødvendig IT-infrastruktur (GIS server, web-miljø) vil blive stillet til rådighed i en nærmere afgrænset demonstrationsperiode.

 

Hvad består produktet af og hvordan fungerer produktet?

De publicerede geoservices vil være tilgængelige gennem et veldokumenteret REST API, som gør det muligt for alle interesserede at kombinere data efter egne behov.

De udstillede geoservices vil kunne anvendes i en række frit tilgængelige Webapplikations API’er: JavaScript, Flex, Silverlight og f.eks. VisStedet

Baggrundskort vil kunne være diverse gratis tjenester fra ArcGIS Online, Bing Maps eller Google Maps, eller hvis man har adgang f.eks. Kortforsyningen, Krak, COWI etc.

 

Hvilke datakilder skal bruges?

Alle offentlige datakilder som kan geo-refereres kan i princippet anvendes.

Der skal indgås aftale med interesserede offentlige statslige og kommunale myndigheder om at stille data til rådighed, f.eks. Danmarks Statistik, DMI, Erhvervs og Byggestyrelsen, FødevareErhverv etc. samt data om f.eks. daginstitutioner, skoler med mere. Vi kan også benytte allerede tilgængelige data fra f.eks. Danmarks Arealinformation.

5. Hvem vil bruge produktet?

Publicering af geoservices via REST betyder at data ikke alene kan publiceres i applikationer styret af den data-ansvarlige forvaltning, men at informationerne kan anvendes på tværs i den offentlige forvaltning, i undervisning, af private virksomheder, NGO’er og borgerne.

Nytten af ”shared geoservices” er mange: f.eks. i beredskabssituationer vil det være nemt at sammenstille informationer fra mange myndigheder, og anvende dem til at give et fælles situationsbilled til brug for planlægning og borgeroplysning, eller inden for det sociale område vil kriminalpræventiv indsats kunne styrkes gennem mashup af kriminalitetsstatistik, demografiske data og oversigt over lokale projekter rettet mod bestemte grupper. Virksomheder vil kunne komplementere offentlige data med virksomhedens egne forretningsdata, for eksempel i forbindelse med nyhedsformidling, ejendomshandel eller placering af nye forretninger og virksomheder. Tilsvarende vil NGO’er og borgergrupper kunne benytte de offentlige geoservices sammen med informationer vedr. lokale initiativer som f.eks. sikre skoleveje eller dokumentation af lokalhistorie.