Loading…
Tilbage

ODIS: Alt om Baby


13-11-2009 11:30:20

Primær målgruppe:Gravide, forældre med små børn, bedsteforældre

Sekundær målgruppe: Jordemødre, læger og sundhedsplejersker

Motivation: 

Når man bliver gravid og får barn, er man jævnligt i kontakt med sundhedspersonale. Ved hvert besøg får man udleveret en række foldere, så man samlet set i en graviditet og i barnets første tid får udleveret op til 50 foldere, om alt fra graviditet, tests, amning, den første ske-mad, vuggedød, skævt hoved, mandens rolle osv. 

Vi foreslår, at man samler alle disse informationer på en hjemmeside, så man har mulighed for at søge i informationerne, og man på sigt kan skære ned i antallet af udleverede brochurer. Det gør det også nemmere og billigere for sundhedsvæsenet at opdatere materialet med ny viden, da man kan gøre det på hjemmesiden og ikke skal trykke nye foldere. Det vil også gøre det nemmere at have materialet tilgængeligt på flere sprog. 

På siden kan man endvidere beregne sin termin, dele artikler med andre og få et overblik over de aftaler, man har med lægen, sundhedsplejersken og hospitalet. Man skal kunne printe direkte fra hjemmesiden. 
Problemet med de eksisterende portaler, sundhed.dk og borger.dk er, at de ikke indeholder tilstrækkeligt med informationer om dette emne. 

Data hentes fra sundhed.dkborger.dk, kommunerne, sundhedsplejerskerne og hospitalerne. 

Profilbillede

Og tydelig markering af, hvad der er 100% valgfrit og frivilligt

Bente Holm Nielsen

Som pensioneret læge, der har arbejdet meget med jordemoderfaget, så kan jeg godt nikke genkendende til behovet. Der er masser af hjemmesider, der har det samme indhold uden egentlig at kvalificere indholdet. Og information om, hvad der i skoven af informationer er valgfrie tilbud er næsten aldrig at finde. Tværtimod opfatter mange gravide de forskellige tilbud som om, det er noget, de skal.

Et eksempel er ansvars- og omsorgserklæringen, eller faderskabserklæringen, som den populært kaldes, som de fleste ugifte par tror, de skal underskrive. Men det skal de ikke nødvendigvis.

Jeg vil gå så vidt som til at sige, at samfundet manipulerer med de ugifte på dette punkt.