Loading…
Tilbage

ODIS: Indsigt i udvikling af økonomi m.m.


12-11-2009 13:26:25

Hvad er produktet? - en udvælgelse og formidling

Slutproduktet er en serviceportal, hvor store mængder offentlige data formidles videre via spændende, interaktive kort og grafer. I stedet for tørre tabeller kan brugeren selv klikke, zoome sig ind på og sammenligne sin region eller kommune for at få detaljer om strukturelle forhold – så som lønudvikling, erhvervsudvikling, hussalg, befolkningstilvækst og ledighed.

Den billedrige formidlingsform skaber modsat lange tal-kolonner en øjeblikkelig erkendelse af både udvikling og status indenfor det visualiserede tema. Og offentlige data er i dag basale og absolut nødvendige for at private virksomheder, medier, offentlige myndigheder og borgere kan følge med i den samfundsøkonomiske udvikling.

Der er da også mange offentlige data tilgængelige, især i Danmarks Statistiks ”Statistikbank”, og Danmarks Statistik tilbyder endvidere særkørsler mod betaling. Mange har dog kun brug for at de mest relevante nøgleindikatorer bliver udvalgt, formidlet og ajourført. Således at man nemt og hurtigt får et overblik

Hvordan fungerer produktet?

Det skal være enkelt og let at tilegne sig større datamængder på kort tid. Formidlingen af data vil derfor ske med Mapicture software, der gør det muligt for brugeren at få komplekse, statistiske oplysninger serveret som en lille film.

På filmen vil man kunne se, eksempelvis udviklingen i ledigheden i hver enkelt kommune over flere år og altså også i landet som helhed. Via forskellige grafer – skatterplots, pyramider eller søjler – kan man samtidig vælge flere kommuner ud til et nøjere studium og sammenligning.  Se eksempler her -  http://kort.regionsyddanmark.dk

En del af visualiseringerne vil være frit og offentligt tilgængelige, mens mere udførlige pakker indenfor økonomi, sundhed, befolkning mv. vil være tilgængelige mod betaling.

Hvilke datakilder bruges?

Danmarks Statistiks ”Statistikbank” har en XML-baseret webservice-adgang til deres tabeller, hvor service er gratis og frit tilgængelig. Endvidere vil der skulle dannes en række tabeller baseret på særkørsler fra Danmarks Statistik.

Hvem vil bruge produktet?

Virksomheder der i dag ikke udnytter offentlige data til strategisk planlægning, offentlige virksomheder med behov for hjælp til for strukturel planlægning, og borgere med interesse i at se udviklinger i f.eks. økonomiske indikatorer.