Loading…
Tilbage

ODIS: Vejr API


Digitale vejrprognoser er store 4-dimensionelle datafiler i rum og tid produceret af avancerede modeller af atmosfæren og havet. De indeholder vejrinformation for en række vejrparametre som f.eks. vind, nedbør, skydække, strøm, vandstand og bølger. De meteorologiske tjenester gør dog kun en lille delmængde af disse data tilgængelige på nettet og det sker desuden ofte udelukkende som grafik. Den service jeg vil tilbyde vil frigøre et uudnyttet økonomisk og sikkerhedsmæssigt potentiale i den information de digitale vejrprognoser indeholder.

Servicen vil gøre disse store datamængder nemt og universielt tilgængelige for softwareudviklere med domæneviden indenfor andre områder. Servicen vil give adgang til vejrprognoserne som data og som figurer. Derudover vil der være mulighed for at udtrække (og evt. plotte) forskellige udsnit af data. Man kan f.eks. bede om et overfladekort for et område som man selv definerer, bede om en tidsserie i et vilkårligt punkt af de vejrparametre man har brug for og få en vejrprognose interpoleret i tid og rum langs den rute man planlægger at cykle eller køre (eller nærmere man kan udbyde en service som tilbyder dette til andre og bruge Vejr API servicen til at vise dem vejret).

Teknisk set er produktet er et webbaseret REST API. Servicen vil f.eks. kunne bruges i mashups og der vil blive udviklet et JavaScript API som en ekstra service til webudviklere.

Produktet vil være en færdigudvikling af en allerede eksisterende service (som er i testfasen og endnu ikke er fejlfri eller stabilt). Du kan finde en beskrivelse af det eksisterende API (som vil blive forbedret) her:

http://www.worldwildweather.com/api

Ved at følge linket kan man se, at det f.eks. er muligt at præsentere en prognose af en vejrparameter (f.eks. vind) som en tidsserie i et brugervalgt punkt ved blot at sætte en simpel URL ind i et image tag i sin HTML-kode.

Der skal anvendes vejrprognosedata fra Danmarks Meteorologiske Institut og Farvandsvæsenet. Disse data kan dog suppleres med frit tilgængelige globale og regionale data fra blandt andet NOAA (USA's pendant til Danmarks Meteorologiske Institut).

Servicen henvender sig til udviklere, både webudviklere og udviklere af "decision support systems" hvor vejrprognoser har en nytteværdi (som naturligvis også kan være webbaserede). Altså kort sagt alle udviklere som kunne have nytte af en nemmere og mere fleksibel adgang til vejrprognosedata end der er nu.

Filer og referencer

Titel Type
Vejr API dokumentation Ekstern reference