Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Seksualoplysning


Seksualoplysning

1. Hvad er produktet?
Produktet er et undervisningssystem, som kan anvendes i folkeskolens ældste klasser og i gymnasiet til at formidle viden til eleverne om emner, som vedrører seksualundervisning, bl.a. statistik om prævention, provokerede aborter fordelt på aldersgrupper, kønssygdomme, seksuel debutalder m.m. Idéen er at anvende de unges foretrukne medie til at formidle viden til dem. Samtidig åbner mobiltelefonens mange muligheder op for, at data på forskellig vis kan visualiseres og fremstilles levende og relevant for målgruppen.

2. Hvordan fungerer produktet?
Systemet fungerer som et samspil mellem et web-site, som læreren kan benytte, og elevernes egne mobiltelefoner. Når eleverne er tilmeldt systemet, kan de bruge deres mobiltelefoner til på forskellig vis at interagere med systemet og anvende data. Elevernes input til systemet – f.eks. deres formodninger om statistik på et bestemt område – kan via systemet sammenlignes med reelle data og f.eks. danne udgangspunkt for en diskussion om fakta og formodninger.

3. Hvad består produktet af?
Systemet består af et web-site med login til hver underviser og oversigt over de relevante statistikker sammenlignet med klassens svar i realtime. Evt. mulighed for inddeling i klassetrin eller temaer. Desuden et sms-modul med mulighed for tilmelding via enten sms eller web.

4. Hvilke datakilder skal bruges?
Systemet baseres på al relevant tilgængelig statistik omkring unge og prævention, provokerede aborter fordelt på aldersgrupper, kønssygdomme, seksuel debutalder m.m. Mange af disse statistikker taler deres eget helt tydelige sprog – men formidles i øjeblikket slet ikke tilstrækkeligt til den målgruppe, de især berører, nemlig de unge.

5. Hvem vil bruge produktet?
Systemet henvender sig til skolelærere i folkeskolens ældste klasser, på efterskoler, gymnasieskoler og lignende.

Profilbillede

Husk også at gøre det sjovt

Michael Nielsen

I undervisningen kan der med fordel bruges humor, da dette emne er ømt at diskutere voksen til teenager. Lav evt. nogle konkurrerencer.