Loading…
Tilbage

Kommunale geodata-behov kommer i fokus


Samarbejdet i GeoDanmark mellem stat og kommuner tager i tre nye projekter afsæt i kommunale behov på geodataområdet. Projekterne har fællestitlen "GeoDanmark i spil" og er blevet til via en undersøgelse af kommunale behov.

Artiklen her fra tidskriftet Teknik & Miljø (dec. 2018-udg.) af Per Hammerholt beskriver projektet i termer, som de fleste kan forstå. Jeg tænker det kan være relevant læsning for nogle i dette forum. Jeg deltager selv i det ene af delprojekterne, delprojekt 3, om forbedrede arbejdsgange og større integration med fagsystemer, så jeg ved lidt mere om den del, end der kan læses af artiklen, hvis der er spørgsmål. Men ellers må jeg nok hellere henvise til projektlederne for yderligere info.

Mvh. Thorbjørn Søndergaard, Vejle Kommune

Filer og referencer

Titel Type
s18-19 - Teknik Miljø - December 2018.pdf pdf