Loading…
Tilbage

PO 001 - Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven


Strukturen indeholder blanket PO 001 - Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Erklæring om påregnede og afholdte udgifter. Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere). Blanketten indgår i KL's blanketsamling.

 Nyt i denne version:
PrivateTilskudStruktur opgraderet til 2.0.0
folkeoplysning-politisk-arbejde:AnonymTilskudStruktur erstattet med folkeoplysningpolitiskarbejde-100:AnonymTilskudStruktur
TilskudKandidaterStruktur, PersonGivenName, PersonSurnameName og UnderskriftDato tilføjet
TilskudAndetHalvaar2017Struktur slettet    

Filer og referencer

Titel Type
PolitiskArbejdeBlanketPO001Struktur.xsd text/xml
PolitiskArbejdeBlanketPO001Struktur.xsd.meta.xml text/xml