Loading…
Tilbage

ODIS: Let og lige adgang til Retskrivningsordbogens data


16-10-2009 15:03:32

Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn er den ultimative reference for hvad der er rigtigt og forkert i det danske sprog, og det er derfor vigtigt at tilgængeligheden af ordbogen er stor. I dag er Retskrivningsordbogens elektroniske tilgængelighed meget begrænset. Enten kan man slå et ord op i et meget simpelt, webbaseret søgeinterface, og hvis man ikke er tilfreds med det, kan man for kr. 123,75 erhverve en CD-ROM, som kun fungerer på Windows.

1. Hvad er produktet?

Til et så vigtigt ressource som den officielle retskrivning bør der være lettere og mere lige adgang. Mit forslag går derfor ud på at gøre Retskrivningsordbogens data elektronisk tilgængelige i en effektiv og veldokumenteret form således at det bliver muligt at bruge disse i programmer som eksempelvis stavekontrolprogrammer, specielle programmer for ordblinde, pædagogiske sprogprogrammer til brug i folkeskolen o. l.

2. Hvordan fungerer produktet?

Forslaget går i første omgang ud på at stille data fra Retskrivningsordbogen til rådighed i en teknisk og juridisk form, som gør det muligt for softwareudviklere at anvende dem i konkrete produkter. De konkrete slutbrugerprodukter kan f. eks. være en stavekontrolordbog til en kontorpakke, et hjælpeprogram til ordblinde eller et sproglæringsværktøj til brug i folkeskolen. Ud over at stille data til rådighed for sådanne produkter kunne projektet også omfatte udvikling af et eller flere slutbrugerprodukter, som gør brug af dataene, for offentlige midler.

3. Hvad består produktet af?

Produktet består i første omgang af data, der stilles offentligt til rådighed dels online i form af en webservice og dels offline i form af en downloadbar datafil, der kan hentes fra en offentlig hjemmeside. Brugen af begge dele bør være gratis, og dataene bør stilles til rådighed under en eller flere open source-licenser som f. eks. LGPL, således at det bliver muligt at distribuere dataene med open source-programpakker som f. eks. OpenOffice, men også at bruge dem i kommercielle kontorpakker som f. eks. Microsoft Office.

4. Hvilke datakilder skal bruges?

Projektet gør brug af de sproglige data, der ligger til grund for Retskrivningsordbogen - d. v. s. ikke bare Retskrivningsordbogen som sådan, men også de underliggende strukturer, hvor det enkelte ord formodes at være forsynet med en række leksikografiske data om f. eks. ordklasse, bøjningsmønster, udbredelse, hvornår ordet er optaget i Retskrivningsordbogen o. l. Disse data eksisterer naturigvis i en maskinlæsbar form, men denne er i dag ikke offentligt tilgængelig (se http://digitaliser.dk/resource/396966).

5. Hvem vil bruge produktet?
Alle, som ønsker at kunne læse, skrive og tale korrekt dansk, vil kunne have gavn af produktet - det være sig skoleelever, udlændinge der ønsker at lære dansk, personer med særlige sprogvanskeligheder som f. eks. ordblinde, journalister, sprogforskere eller blot personer, som ønsker at skrive et forståeligt og korrrekt dansk.