Loading…
Tilbage

ODIS: Webservice platform til offentlige data


12-10-2009 12:34:05

1. Hvad er produktet?

Der er et udbredt behov for, at medarbejdere hos offentlige myndigheder kan stille myndighedens egne data til rådighed for øvrige data brugere. Data findes ofte kun i ikke-maskinlæsbare formater såsom CSV,Excel,HTML eller i andre formater. Løsningen skal gøre det let for myndigheden selv at konvertere alle ønskede data og databaser til webservices via et brugervenligt webinterface. Efter konvertering vil data automatisk være hosted i løsningen, som udstiller disse data via webservices i de mest benyttede formater. Implementeringskode for disse services vil kunne kopieres og benyttes på websites, af offentligt tilgængelige løsninger på f.eks. VIRK.dk, Borger.dk, Sundhed.dk m.fl.,myndighedens eget website og i IT-løsninger fra alle leverandører.

2. Hvordan fungerer produktet?
Myndigheden, som ønsker at udstille sine data som offentlig webservice, benytter løsningens webinterface til at pege på datakilden, f.eks. ved angivelse af url, upload af datakildefil el.lign. Derefter startes en webservice-genereringsfunktion i løsningen og derefter er data tilgængelig i dedikerede webservices, der overholder OIOXML og som let kan implementeres af andre myndigheder, af IT-leverandører og andre, som ønsker at gøre brug af disse data. Løsningen genererer selv den XML-kode, som skal implementeres for at benytte sig af de givne data

3. Hvad består produktet af?
Løsningen består af en webservice-platform med et antal applikationer, der udstiller de nødvendige brugerapplikationer og bagvedliggende vedligeholdelses- og administratorfunktioner

4. Hvilke datakilder skal bruges?

Myndigheder, som ønsker at udstille datasæt/webservices vælger selv hvilke datakilder, der skal benyttes

5. Hvem vil bruge produktet?

Myndigheder, IT-leverandører og brugere af offentligt tilgængelige løsninger såvel som sagsbehandlere og andre, som har behov for let adgang til data

[slettet indlaeg]
Profilbillede

Konkurrencebidrag skal oprettes i gruppen 'Konkurrencen Offentlige Data I Spil'

Cathrine Lippert

Kære Lars

Det er super, at du har spillet en idé ind til konkurrencen, men du skal være opmærksom på, at idéen skal oprettes i gruppen 'Konkurrencen Offentlige Data I Spil' og ikke her i denne gruppe, hvis den skal kunne deltage konkurrencen.

Vi har valgt at have en dedikeret konkurrencegruppe, for at man nemt skal kunne få overblik over alle de deltagende idéer - både nu i løbet af konkurrencen og efterfølgende. Vi vil jo gerne have, at konkurrencen kommer til at vise med stor tydelighed, at der er et stort potentiale i at genanvende offentlige data til innovative formål.

Så jeg vil opfordre dig til at kopiere din idé herfra og at oprette den (som 'Ressource) i gruppen 'Konkurrencen Offentlige Data I Spil'. Deadline for at få din idé registreret i konkurrencegruppen er stadig 15. november.

Held og lykke i konkurrencen!

Cathrine