Loading…
Tilbage

Høring over Sags- og Dokumentstandarder 12. oktober til 13. november 2009


12-10-2009 09:34:20

OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet har sendt følgende seks udkast til standarder i offentlig høring. Det drejer sig om fem specifikationer af serviceinterfaces for:

  • Sag
  • Dokument
  • Arkivstruktur
  • Organisation
  • Klassifikation

Samt specifikationen:

  • Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet

Høringsperioden løber fra d. 12. oktober til d. 13. november 2009. Høringssvar skal være IT- og Telestyrelsen i hænde senest d. 13. november 2009 kl.12.

 

Høringssvar sendes til oiostandarder@itst.dk.

Spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til projektleder Rita Lützhøft på mailadressen rla@itst.dk eller telefon 3337 9242.

Filer og referencer

Titel Type
Specifikation af serviceinterface for dokument.pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur.pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for klassifikation.pdf pdf
Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet.pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for sag.pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for organisation.pdf pdf
Profilbillede

Part(Person)

Leif Lodahl

Høringsperioden for Part(Person) er afsluttet. Hvornår kan vi forvente at se en endelig version på digitaliser.dk?

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001788

Kære Leif

Udkastet til standard blev drøftet på OIO-komitéens møde den 9. juni. Som resultat af denne drøftelse er det besluttet at sende udkastet i fornyet høring primo juli, med efterfølgende høringsbehandling.

Med venlig hilsen
Joachim Boye
IT- og Telestyrelsen

Profilbillede

Kommentar fra EA Fellows

Allan Bo Rasmussen

EA Fellows har kommenteret ESDH dokument standarderne på eafellows.com og bringer samtidig en lille vejledning, som fx kan bruges til at prioritere standardiseringsprojektets aktiviteter.