Loading…
Tilbage

Norsk regeringsrapport om eBorger 2.0


26-01-2009 11:44:35
Sammendrag
Fremveksten av nye teknologier og bruksmåter har på kort tid endret betingelsen til offentlig informasjon og tjenester. I dag henter 17 prosent av nettbefolkningen offentlig informasjon i brukerskapte fora på Internett regelmessig. Denne rapporten har studert disse endringene for å utvikle nye ideer og perspektiver for eForvaltningen der borgerne (eBorger2.0) også er tjenesteleverandører og produsenter av offentlig informasjon.

Vi har undersøkt følgende tema:
✴ Omfang og trender ved nettsamfunn og brukerskapt innhold i Norge.
✴ Norske internettbrukeres befatning med offentlig informasjon i
brukerskapte fora.
✴ Utfordringer knyttet til tilgjengelighet og gjenbruk av offentlig
informasjon på nettet.
✴ Internasjonale trender innen eForvaltningstjenester og brukerskapte
offentlige tjenester.

For å dra nytte av de nye brukertrendene må forvaltningen i større grad se borgerne som samarbeidspartnere og ikke kun som passiv mottagere av informasjon.

Vi foreslår følgende tiltak:
1) Et «WikiNorge.no» - et wikipedia for
offentlig informasjon, 2) at sentrale deler av offentlige data gjøres tilgjengelig
og gjenbrukbar, og 3) at eForvaltningen inngår samarbeid med både norske og
internasjonale såkalte «eGovgeek» aktører.

En ny IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) politikk kan gi mange fordeler, som økt deltagelse og medvirkning i befolkningen, økt grad av åpenhet, mer brukerorientering og forbedret effektivet i eForvaltningen.Tiltakene innebærer et «digitalt informasjonssprang» og utfordrer prinsippene for statsforvaltningens IKT-politikk.

Filer og referencer

Titel Type
eBorger 2.0 - Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon Ekstern reference