Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Vilkår og politikker for anvendelse af DK eIDAS Connector i den nationale eID-gateway


Vilkår for tjenesteudbyderes tilslutning til DK eIDAS Connector

Dette dokument beskriver vilkår for tilslutning til DK eIDAS Connector i den nationale eID-gateway og obligatoriske integrationstests, der skal udføres mod gatewayen før idriftsættelse af egne services. Dokumentet skal underskrives og sendes til Digitaliseringsstyrelsen. Bilag A beskriver de detaljerede sikkerhedskrav.

Målgruppen for dette dokument er teknisk personale hos tjenesteudbyderen eller dennes it-leverandør, som skal planlægge, opsætte test- og produktionsmiljø og udføre integrationstests.

Certifikatpolitik

Certifikatpolitikken definerer hvilke certifikater, der må anvendes til kryptering og signering af meddelelser, samt etablering af sikre transportkanaler via SSL/TLS-protokollen. Endvidere beskriver dokumentet/politikken retningslinjerne for vali-dering af certifikater.

Målgruppen for dette dokument er teknisk personale hos tjenesteudbyderen eller dennes it-leverandør, som skal planlægge, opsætte test- og produktionsmiljø og udføre integrationstest.

Logningspolitik

Dette dokument beskriver Digitaliseringsstyrelsens minimumskrav til logning hos tjenesteudbydere.

Målgruppen for dette dokument er projektledere, IT-arkitekter og IT-teknisk per-sonale hos serviceudbyderen (eller dennes it-leverandør), som skal planlægge og opsætte logning i test- og produktionsmiljø.

Drift- og supportpolitik

Dokumentet beskriver driftsvilkår for eID-gateway og beskriver supporten i for-bindelse med tilslutning og løbende drift af løsning.

Målgruppen for dette dokument er alle offentlige tjenesteudbydere, der enten alle-rede er tilsluttet gatewayen, eller ønsker at blive tilsluttet løsningen, samt driftsle-verandør (NNIT).

Beredskabspolitik

Dokumentet fastlægger en fælles beredskabsprocedure for varsling og recovery i forbindelse med eventuelt driftsnedbrud af gatewayen eller i forbindelse med eventuel kompromittering af denne.

Målgruppen for dette dokument er alle offentlige tjenesteudbydere , der enten allerede er tilsluttet eID-gateway, eller ønsker at blive tilsluttet løsningen.

Filer og referencer

Titel Type
National eID-gateway - Beredskabspolitik (v. 1.0).pdf pdf
National eID-gateway - Certifikatpolitik (v. 1.0).pdf pdf
National eID-gateway - Drifts- og supportpolitik (v. 1.0).pdf pdf
National eID-gateway - Logningspolitik (v. 1.0).pdf pdf