Loading…
Tilbage

FESD GIS-integrationsmodel version 1.1 (pdf)


19-01-2009 12:27:18
Som en del af kontrakten mellem det offentlige og FESD-leverandørerne skal der standardiseres integration til Geografiske Informations Systemer (GIS).
GIS-integration er således en delmængde af FESD-standardiseringen og har til formål at definere snitflader for dataudvekslingen mellem GIS og ESDH-systemer
generelt.

Standardiseringen af integration mellem GIS og FESD-standardiserede ESDH-systemer er delt op i to faser - en fase 1 og en fase 2. Den foreliggende standard vedrører fase 1 og er i hovedsagen en standardisering af de funktioner, der knytter sig til løsning af problemstillinger, der knytter sig til server-til-server kommunikation.

Filer og referencer

Titel Type
FESD GIS-integrationsmodel version 1.1.pdf pdf