Loading…
Tilbage

ODIS: Oversigter over skoler, fritidsklubber og lektiehjælpstilbud


07-10-2009 16:58:59

1. Hvad er produktet?

Det er svært at få et samlet overblik over skoler, fritidsklubber og lektiehjælpstilbud, derfor forestiller jeg mig at man kan udvikle en service der kan vise placeringen af disse tilbud på et kort og/eller nogle lister.

I forbindelse med et frivilligprojekt jeg er involveret i, var der en frivillig der brugte tiden til, manuelt, at oversætte en liste over skoler i København fra kk.dk til koordinater, og skrive dem ind på projektets wiki, det betyder at vi i et par år har haft en ret god oversigt over samtlige skoler som kan ses her: http://www.sprogoglektier.dk/wiki/index.php/Kategori:Skoler_i_khb.

Jeg forestiller mig at man kan udvide dette med data for hele landet, og jeg ser gerne at frivilligorganisationerne kommer med i dette arbejde, det er jo ikke just offentlige myndigheder, men der bør kunne etableres et samarbejde, og jeg ved at Københavns Kommune (BIF) har en taskforce, og de har en glimrende oversigt her, som det ser overkommeligt ud at gøre maskinlæsbarhttp://131.165.91.1/PolitikOgIndflydelse/IPolitiskFokus/Integration/TaskForce%20Integration/~/media/95B213A323404D5CA4054431060EA079.ashx


2. Hvordan fungerer produktet?
Servicen viser et kort eller en liste hvor man kan vælge et område, eller man kan søge på en bestemt adresse og få vist et fornuftigt udsnit af lokalområdet. Det vil ligne http://findvej.dk eller http://www.sprogoglektier.dk/wiki/index.php/Kategori:Skoler_i_khb.

3. Hvad består produktet af?
Servicen består af et website med søgbart kort, som illustreret http://www.sprogoglektier.dk/wiki/index.php/Kategori:Skoler_i_khb.,  kombineret med adresse og et program som kombinerer kortdata med data om institutioner og lektiehjælpstilbuds hjemmeside, kontaktinformationer tilbud osv.

4. Hvilke datakilder skal bruges?
Servicen bruger et kort, som kan vise adresser (fra kommuner men også oplysninger fra private frivilligorganisationer som Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, Dansk Røde Kors osv.). Den datakilde der anvendes i oversigten over skoler i København findes i dag embedded som XML i en Wikiside, KISS! Datakilden http://131.165.91.1/PolitikOgIndflydelse/IPolitiskFokus/Integration/TaskForce%20Integration/~/media/95B213A323404D5CA4054431060EA079.ashx kan bruges til at lave lister, desværre ser det ud til at den har fokus på kontaktpersonernes adresse, ikke tilbud.

Jeg ser gerne at ejerskabet/ansvaret af denne datakilde overlades til fællesskabet, men at det offentlige leverer den infrastruktur der skal supportere disse data.

Hvis en frivillig kan lave en liste over skoler i København på en dag, hvor lang tid vil det så tage at lave en der er landsdækkende?

5. Hvem vil bruge produktet?
Servicen vil henvender sig  til både frivillige og brugere af f.eks. frivillig lektiehjælp, men det er tanken at kunne udvide produktet til at kunne vise alle typer af tilbud indenfor undervisning og muligheden for at få og/eller yde hjælp

Vedhæftet er kildeteksten for Wikisiden med koodinatsættet over skoler i København, der er anvendt en MediaWiki extension der håndterer Google-maps. Den extension har vi i øvrigt været med til at videreudvikle.

Filer og referencer

Titel Type
Kategori Skoler i khb.txt application/octet-stream
Skoler i København Ekstern reference