Loading…
Tilbage

ODIS: Domstol 2.0


Doms og retsbøger indeholder referater af retshandlinger i alle danske domstole. Retsbøgerne er som udgangspunkt offentlig tilgængelig. Desværre er det meget ubekvemt for borgere at få adgang til informationerne, her eksempler på nogle arbitrære forhindringer (forslagsstiller ved ikke om alle disse gælder, der er modstridende informationer på nettet):

    * Man skal være tilknyttet et medie med en ansvarshavende redaktør
    * Man skal indhente oplysninger indenfor 4 uger efter domsafsigelse
    * Man skal indhente oplysninger indenfor 2 dage efter domsafsigelse
    * Man skal betale kr. 175 pr. udskrift
    * Man kan gratis gennemse afgørelser hvis man tropper op på et kontor

For at fjerne disse barrierer, vil Domstol 2.0 gennem et år opkøbe samtlige retsudskrifter fra en udvalgt retsinstans (f.eks. Højesteret eller Københavns byret), analysere dem, og publicere resultaterne på nettet.

Domstol 2.0 kan bruges til (forslagsstiller ved ikke præcis hvad der står i en retsudskrift, så det følgende er muligvis delvis drømmerier):

    * Analysere hvordan en bestemt dommer dømmer voldtægtssager sammenlignet med gennemsnittet
    * Finde den advokat der bedst kan få enfrifundet hvis man har kørt for stærkt
    * Se alle domme for en tiltalt person, med statistik
    * Se alle sager en advokat har haft med at gøre, med statistik
    * Top-liste over de anklagere der er bedst til at få den tiltalte dømt

Typiske brugere kunne være tiltalte og sigtede der skal finde en god advokat til deres sag eller forskere der vil forske i retstilstanden.

Produktet vil bestå af en fax-maskine der automatisk sender udskriftsforespørgsler til domstole på alle sager der behandles (sådan virker det nemlig, med fax!). Derudover nogle programmer der analyserer og behandler udskrifterne. Og slutteligt et site der præsenterer informationerne.

Forskellige links der dokumenter hvordan man får fat i informationer:

  • http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/Praktiske%20oplysninger/Pages/Bestillingafudskrifter.aspx
  • http://www.biblioteksvagten.dk/videnbase_svar.asp?qaid=13837
  • http://www.update.dk/cfje/lovbasen.nsf/ID/LB01974480
  • http://www.domstol.dk/presserum/aktindsigt/Pages/default.aspx
  • http://www.domstol.dk/hojesteret/Pages/Bestillingafudskrifter.aspx
  • http://www.domstol.dk/soehandelsretten/skifteafdelingen/bestillingudskrift/Pages/default.aspx
Profilbillede

Åben adgang til domme er syltet

Michael Friis

Der er tilsyneladende ikke sket noget her, Politiken har en udemærket artikel: http://politiken.dk/indland/ECE2090688/aaben-adgang-til-domme-er-syltet

Jeg har høft at der skulle være en ny database med domme på vej. Er der nogen der kender nærmere til det?

http://boligadvokat.com

 

Af en eller anden besynderlig grund er jeg blevet ejer at et udkast til dit "Domstol 2.0" projekt. Jeg har mailet indholdet, hvis der skulle ligge noget info du eventuelt mangler...

Held og lykke med projektet!

Digitaliser.dk-teamet er gjort opmærksom på det mærkeværdige "ejerskifte" og undersøger sagen. Tak fordi du gjorde opmærksom på det.

/Cathrine

Mens du var igang, så kunne domstol 2.0 levere en direkte online reference til seneste retsafgørelser i online medier. Tilgængeligheden af sådan et værk kunne forbedre dokumentationen på f.eks http://www.bt.dk/krimi