Loading…
Tilbage

FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 (pdf)


09-01-2009 13:31:03
Som en del af kontrakten mellem det offentlige og FESD-leverandørerne skal der standardiseres integration til Geografiske Informations Systemer (GIS). GIS-integration er således en delmængde af FESD-standardiseringen og har til formål at definere snitflader for dataudvekslingen mellem GIS og ESDH-systemer generelt.

Dette er version 2.0 (også kaldet fase 2) af FESD GIS-integrationsmodellen, som oprindeligt udkom som version 1.0 fra februar 2006 og som version 1.1 fra november 2007. Denne version 2.0 er en opdateret/revideret udgave og indeholder af nyt først og fremmest stillingtagen (anbefalinger) vedrørende sikkerhed og samsøgning samt anbefalinger vedrørende nabohøringer og konfliktsøgning.

Filer og referencer

Titel Type
FESD GIS-integrationsmodel version 2.0.pdf pdf
Profilbillede

Arkivering af GIS-data nu muligt

Jan Dalsten Sørensen

Af GIS-integrationsmodellen fremgår det på side 46, at "GML-filer p.t. ikke kan afleveres til offentligt arkiv, og [myndighederne] skal derfor sikre sig, at den fornødne dokumentation for en given beslutning skal være til stede i ESDH-systemet i en form, der kan afleveres".

Med  bekendtgørelse nr. 1007 af 20.08.2010 om arkiveringsversioner er der nu åbnet op for aflevering af GML-filer til offentligt arkiv. Der skal anvendes den danske profil GML3V3.DK.

Læs mere om gældende regler for digitale afleveringer på Statens Arkivers hjemmeside:

http://www.sa.dk/content/dk/for_statslige_myndigheder/aflevering/it-systemer/aflevering_efter_bekendtgorelse_nr_1007