Loading…
Tilbage

FESD Emnesystematik version 1.1 (pdf)


09-01-2009 09:51:47
Som et led i FESD-standardiseringsarbejdet er der gennemført en standardisering vedrørende datamodel for emnesystematik, der dækker den anvendelse, der i dag finder sted i det offentlige.
For standardiseringen af Emnesystematik er der opsat følgende mål:

Beskrive en ensartet og rummelig struktur for Emnesystematik, der kan rumme de danske offentlige anvendelser af denne del af registreringssystematikken og dermed tilføjelse af området emnesystematik til den samlede FESD-datamodel for at sikre dette i forhold til udveksling af data mellem to ESDH-systemer.

Specifikt at sikre at KL-Emneplan, Danske Regioners journalplan, Statens klassiske hierarkiske journalplan, en centralt styret emneordsliste samt en flerdimensional journalnøgle kan rummes i datamodellen.

At understøtte registreringen af sager og dokumenter med henblik på genfindingssystematik – det betyder, at man skal kunne hjælpe med at registrere på den bedst mulige måde, men det er lige så vigtigt, at registreringen understøtter den bedst mulige søgning på sagerne og dokumenterne efterfølgende.

Filer og referencer

Titel Type
FESD Emnesystematik version 1.1.pdf pdf