Loading…
Tilbage

Tilslutning af selvbetjening til borger.dk


01-08-2018 13:18:53
Borger.dk's definition af selvbetjening

Selvbetjening er en digital tjeneste, hvor borgeren via nettet kan løse en opgave selv i stedet for at ringe til eller møde personligt op hos en myndighed.

Det gælder fx:

 • søge byggetilladelse
 • melde flytning
 • reservere biblioteksbøger
 • skrive sit barn op til daginstitution
 • beregne boligstøtte
 • portaler som sundhed.dk, hvor borgeren kan finde oplysninger om sygdomme mv. i stedet for at ringe til lægen.

Blanketter, som borgeren kan hente på nettet og udfylde hjemme betragtes som en selvbetjeningsløsning - uanset om borgeren udfylder blanketten, underskriver med NemID og fremsender den elektronisk og krypteret, eller om borgeren udskriver den udfyldte blanket på papir og sender den til myndigheden med posten.

Udviklingsvejledningen

Udviklingsvejledningen for velfungerende selvbetjening indeholder de fællesoffentlige krav, som skal sikre brugervenlige digitale selvbetjeningsløsninger. Alle krav skal som udgangspunkt opfyldes for de obligatoriske bølgeløsninger.  

Vejledningens anbefalinger, gode eksempler og værktøjskasse er forslag og hjælp til at leve op til alle krav.

Du finder vejledningen og mere information på digitaliser.dk

 
NemLog-in og NemID

Hvis selvbetjeningsløsningen skal bruge log-in til enten borgere eller virksomheder, er det en fællesoffentlig aftale at anvende NemLog-in for myndigheder. Private aktører kan ikke benytte den fællesoffentlige single sign-on, NemLog-in, men kan i stedet bruge NemID.

Handlingssider

Handlingssiden er den side på borger.dk, hvorfra borgeren klikker sig ind i selvbetjeningsløsningen. Myndighederne skal med deres viden om deres selvbetjeningsløsning, deres brugere og de oftest stillede spørgsmål, sørge for, at der er udarbejdet en god tekst til handlingssiden, som forbereder borgeren til at anvende selvbetjeningsløsningen.

 1. Se mere i handlingsside-guiden nedenfor. På overskuelig vis forklarer den de enkelte elementer på en handlingsside.
 2. Brug skabelonen nedenfor for udarbejdelsen af handlingssiden:
 3. Skabelonen sendes til admin@borger.dk så tidligt som muligt inden idriftsættelsen af løsningen af hensyn til forberedelsen af handlingssiden på borger.dk.
Direkte links til kommunens selvbetjening

Hjælp borgeren, når I linker til jeres selvbetjening på borger.dk. Ved at angive kommunens kode i slutningen af url'en til en indholds- og handlingsside på borger.dk, er kommunen valgt på forhånd, når borgeren lander på borger.dk.

Tilslutning af en selvbetjeningsløsning på borger.dk

Har du løsninger, som skal lægges på borger.dk, eller har du ændringer til eksisterende løsninger, skal du sende en mail til admin@borger.dk med følgende oplysninger:

 • Ny eller eksisterende selvbetjening
 • Titel
 • URL
 • Kort beskrivelse
 • Navn og e-mail på løsningsleverandøren
Kontakt

Har du spørgsmål, så skriv til:

 

 

Filer og referencer

Titel Type
Guide---Den-gode-handlingsside_2015pdf.pdf pdf
Handlingsside-skabelon_juni-2017 (1).doc doc