Loading…
Tilbage

FysiskArkivIdentifikator


22-12-2008 15:35:01
Dette er den entydige identifikator for et fysisk arkiv. Identifikatoren er en streng hvor tilladte karakterer er alle alfanumeriske tegn plus tegnet punktum ('.')

Filer og referencer

Titel Type
FysiskArkivIdentifikator.xsd text/xml