Loading…
Tilbage

EksternModtagerIndikator


22-12-2008 15:34:59
Angiver om der kan og skal identificeres en ekstern modtager. Udgående breve skal altid have angivet en ekstern modtager, mens indgående breve ikke har en ekstern modtager. For interne notater er det ikke muligt at angive en ekstern modtager. True=ekstern modtager, false=ingen ekstern modtager

Filer og referencer

Titel Type
EksternModtagerIndikator.xsd text/xml