Loading…
Tilbage

Projektbeskrivelse


Medicinprofilen er det system, som Danmark bruger til at levere en elektronisk oversigt på Internettet over de receptordinerede lægemidler, som hver enkelt dansker har købt på apoteket. Adgang til Medicinprofilen sker via www.sundhed.dk. Medicinprofilen bruges af borgere, læger og apoteker i Danmark. Medicinprofilen indeholder også en receptserver-funktion, som samler alle recepter, der ikke er udstedt på papir, i et sikkert system, som både borgeren, lægen og apoteket har adgang til. I Danmark omfatter Receptserver-løsningen ca. 2000 praksislæger, 300 apoteker og landets 5 mio. indbyggere. Der håndteres 1,5 mio. recepter om måneden.

Projektinfo:

Kategorier
Stand-alone produkter

Projekttype
Komplet serverapplikation

Licens
MPL1.1

Målgrupper
Statslige myndigheder

Kompatibilitet
UTF-8
XML Schema 1.0
OIOXML NDR

Operativsystemer

UNIX

Programmeringssprog

Java

Detaljeret beskrivelse:

Formålet med Medicinprofilen er at forbedre kvaliteten af den medicinske behandling og forebygge, at borgere får:

  • forkert medicin
  • for meget medicin
  • flere typer medicin, der ikke bør bruges på samme tid

 Medicinprofilen viser:

  • en oversigt over den medicin, hver enkelt borger har købt på recept på apoteket de seneste to år
  • detaljerede oplysninger om den købte medicin
  • oplysninger om den ordinerende læge
  • oplysninger om den praktiserende læge
  • på hvilket apotek, medicinen er købt
  • oplysninger om medicintilskud
  • en log, hvor borgeren kan se, hvem der har set oplysninger i borgerens medicinprofil.

Adgang via sundhed.dk
Det er kun medicinbrugeren selv, hjemmesygeplejen og den eller de læger, der har vedkommende i behandling, der har adgang til Medicinprofilen. Medicinbrugeren skal benytte en Digital Signatur til at logge sig på, mens lægen skal bruge et såkaldt Digitalt Medarbejdercertifikat. Adgang til Medicinprofilen sker via sundhed.dk. Herudover kan medicinbrugeren give tilladelse til, at apoteket får adgang til Medicinprofilen. Det fremgår af medicinbrugerens medicinprofil, hvem der har været inde og kigge i den. 

Receptserver
Alle landets apoteker er koblet til en receptserver, som er indeholdt i Medicinprofilen. Receptserveren samler alle recepter, der ikke er udstedt på papir, i et sikkert system, som både borgeren, lægen og apoteket har adgang til. I Danmark omfatter Receptserver-løsningen ca. 2000 praksislæger, 300 apoteker og landets 5 mio. indbyggere. Der håndteres 1,5 mio. recepter om måneden.

Elektroniske recepter har en række fordele frem for papirrecepter både for den enkelte patient og for læger og apotekere. Som borger har man adgang til sine egne recepter via sin elektroniske medicinprofil på Sundhed.dk. Lægen kan – også via medicinprofilen - få et overblik over ordinationer for de patienter, lægen har i aktuel behandling, og apoteket har mulighed for at hente recepterne ind i deres egne it-systemer til ekspedition. Det betyder, at apoteket får bedre mulighed for rådgivning, når borgeren køber medicin. Desuden giver det borgeren et bedre overblik over de recepter, han får hos lægen. Borgeren opnår også den fordel, at recepten straks kan sendes til apoteket, hvor lægemidlerne kan forberedes til udlevering, inden patienten ankommer til apoteket. For apotekerne medfører elektroniske recepter en stor arbejdsmæssig lettelse, idet arbejdet med at beregne pris, skrive etiketter og fremfinde lægemidlerne kan foregå i de stille perioder på apoteket. Samtidigt foregår en del af arbejdet næsten fuldautomatisk - når den elektroniske recept er udfyldt korrekt.

Digitale medicintilskudsansøgninger
Siden d 1. oktober 2006 har læger kunnet sende individuelle medicintilskudsansøgninger til Lægemiddelstyrelsen elektronisk. Dette er en ekstra facilitet, som blev lagt ud på Medicinprofilen. Det nye elektroniske ansøgningssystem i Medicinprofilen giver lægen et administrativt værktøj, som gør det nemt og hurtigt for lægen at udfylde og sende tilskudsansøgningerne ind til Lægemiddelstyrelsen, og som samtidig giver overblik over de individuelle medicintilskudsansøgninger patienten har.

se mere på http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=13135

Filer og referencer

Titel Type
sundhed.dk.gif application/octet-stream