Loading…
Tilbage

Projektbeskrivelse


I den moderne offentlige forvaltning er der mange it-projekter. Der stilles krav til at projekterne kommer sikkert i mål og leverer gevinster. Det er derfor blevet nødvendigt, at understøtte digitaliseringsprojekter i at få et godt udgangspunkt som afsæt for at indfri de stillede forventninger. Et af redskaberne hertil er, at gennemløbe en systematisk lønsomhedsvurdering. Det kan imidlertid være vanskeligt, også inden for den offentlige sektor, at vurdere hvad der er lønsomt for et it-projekt. Dette skyldes, at andre faktorer end et snævert økonomisk afkast spiller ind. For eksempel kan det være meningsfuldt at gennemføre et digitaliseringsprojekt, alene fordi f.eks. de politiske gevinster ved projektet er tilstrækkeligt store. For at lette denne erfarings- og evalueringsproces har Økonomi- og Erhvervsministeriets Koncern IT, i samarbejde med PA Consulting Group, udviklet en lønsomhedsmodel og et tilhørende web-baseret lønsomhedsværktøj. Værktøjet baserer sig på ”best practise” indenfor digitalisering og bruges til at gennemføre lønsomhedsmålinger af it-projekter på en systematisk måde, der giver projekterne en sammenlignelig ramme.

Projektinfo:

Kategorier
Stand-alone produkter

Projekttype
Komplet serverapplikation

Licens
Andet

Målgrupper
Kommuner
Non-profit organisationer
Regioner
Statslige myndigheder
Undervisningsinstitutioner

Programmeringssprog
Andet

Detaljeret beskrivelse:

Hvad er It-lønsomhed og hvilke fordele giver den?

It-lønsomhedsværktøjet (ITL) er et ”dialog og styringsredskab” som skal medvirke til at sikre, at it-projekterne leverer de lovede gevinster, uanset om disse gevinster er økonomiske (afkast, effektivisering og lignende) eller om de er mere kvalitative og ”bløde”. 

Udgangspunktet har været en mangel på et simpelt værktøj både til at gennemløbe en lønsomhedsvurdering og efterfølgende til at følge op på opnåelse af både kvantitative og kvalitative gevinster fra digitaliseringsprojekter. Anvendelsen at et it-lønsomhedsværktøj, der er udviklet til den offentlige sektor, hjælper til at omdanne typiske ukvantificerbare faktorer indenfor områder som samfund, strategi, eksterne interessenter mv., til kvantificerbare og målbare størrelser. På den måde anlægges et bredere perspektiv på gevinsterne af it-projekter, og derved kan ITL anvendes til konkret dokumentation af både øko­nomiske og ikke økonomiske aspekter ved digitalisering.

It-lønsomhedsmodellen afhjælper dette ved at måle ethvert it-projekt i seks dimensioner, nemlig:

  • Strategi:                           Understøtter it-projektet den strategiske retning?
  • Samfund:                          Gavner projektets resultater samfundet?
  • It-arkitektur:                     Er den tekniske løsning værdiskabende?
  • Eksterne interessenter:    Tilgodeser projektet eksterne interessenter?
  • Organisation:                    Vil organisationen have fordel af projektet?
  • Økonomi:                          Er projektet økonomisk rentabelt?

Fordele ved anvendelse af It-lønsomhedsmodellen:

  • Anvendelsen af en fælles model og referenceramme, baseret på kun 6 dimensioner, skaber et grundlag for at sikre skærpet fokus på hvilke gevinster/fordele projektet helt præcist skal levere, og derved øges også sandsynligheden for projektets succes. 
  • Modellen giver mulighed for at dokumentere hele forløbet og diskussionerne omkring lønsomheden, og giver mulighed for at styre forventningerne med fokus på de lovede gevinster. Derved øges sandsynligheden for at de lovede gevinster og forventninger bliver indfriet.

Offentlige ledere får endvidere en mere struktureret måde at vurdere projekterne hver for sig, og vurdere projekterne op mod hinanden, og derved mulighed for at koncentrere brugen af de begrænsede ressourcer på de mest givtige projekter.