Loading…
Tilbage

Registrerede almennyttige organisationer


02-09-2009 09:04:32

Registret indeholder en liste over navnene på de registrerede almennyttige organisationer. Der er også et link til organisationen, samt dato for hvornår de almennyttige organisationer er blevet registreret hos Finanstilsynet.

Organisationer med almennyttigt formål er f.eks. organisationer, der driver virksomhed til fordel for velgørende, religiøse, kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale, videnskabelige eller foreningsmæssige formål.

En EU-forordning stiller krav om, at pengeoverførsler ledsages af oplysninger om indbetaler. Mindre pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål kan undtages fra dette krav efter hvidvasklovens § 16, stk. 4.

Filer og referencer

Titel Type
Registerede almennyttige organisationer Ekstern reference