Loading…
Tilbage

Finanstilsynets Forsikringsmægler- og Genforsikringsmæglerregister  


02-09-2009 08:47:02

Virksomheder og personer, der udøver forsikringsmægling - og eller genforsikringsmægling, er underlagt Finanstilsynets tilsyn og skal være registreret i et offentligt tilgængeligt register.

Finanstilsynet fører et elektronisk register over forsikringsmægler - og genforsikringsmæglervirksomheder og virksomhedernes ansatte forsikringsmæglere.

Registeret indeholder ligeledes en oversigt over filialer af EU-forsikringsmæglervirksomheder og forsikringsagentvirksomheder. Se sidst i registeret.

Filer og referencer

Titel Type
Finanstilsynets Forsikrings- og Genforsikringsmæglerregister Ekstern reference