Loading…
Tilbage

Liste over jordkvalitetskriterier, afskæringskriterier, grundvandskvalitetskriterier og afdampningskriterier


01-09-2009 15:41:19

 

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Værdierne i listen er de gældende, vejledende nationale værdier fra Miljøstyrelsen. 

Listen findes på 

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/2EED6D00-3C69-486A-BED8-34B1FD527A8D/0/Kvalitetskriterierjord_ogdrikkevand.doc

 

Filer og referencer

Titel Type
Liste over jordkvalitetskriterier, afskæringskriterier, grundvandskvalitetskriterier og afdampningskriterier Ekstern reference