Loading…
Tilbage

Støj - kortlægning


01-09-2009 15:27:50

Borgere og myndigheder i Danmark kan få et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i hovedstadsområdets mest støjplagede områder. I 2007 har en række kommuner og andre myndigheder foretaget en støjkortlægning, der er mundet ud i det såkaldte støjkort. Kortlægningen er lavet efter retningslinierne i støjbekendtgørelsen, der implementerer EU støjdirektivet fra 2002.

 

Filer og referencer

Titel Type
Støjkort Ekstern reference