Loading…
Tilbage

Kortlægning af produkter der indeholder nanopartikler eller er baseret på nanoteknologi - publikation


01-09-2009 15:19:12

Oversigt over forbrugerprodukter i Danmark med nanomaterialer. Der er tale om forbrugerprodukter, som kan købes i Danmark, via en internetbutik eller eventuelt i Sverige eller Tyskland.

Data findes på: http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-468-1/html/bred01.htm

Filer og referencer

Titel Type
Datakilde Ekstern reference