Loading…
Tilbage

Persontransport


01-09-2009 14:55:44

Persontransport måles ofte i ”personkilometer”, og kan så kaldes ”persontransportarbejde”: èn person, som kører én kilometer på cykel, giver én personkilometer. Tre personer, der har kørt to kilometer i bil, giver seks personkilometer.

Fordeling på transportformer
Persontransporten fordelt på vej, bane, sø- og luftfart.

Fordeling på køretøjstyper
Persontransport på vejene, fordelt på hovedtyper af motorkøretøjer.

Banetrafik
Omfanget af persontransport med tog.

Færgetrafik
Transport med de væsentligste færgeruter.

http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=79481

Filer og referencer

Titel Type
Tabel over persontransport Ekstern reference