Loading…
Tilbage

Danmarks topologiske databaser


01-09-2009 14:47:23

Datamodel, stamoplysninger, objektkatalog, objektklasser, begrebsforklaringer

Data findes på: http://www.kms.dk/Landkortogtopografi/TopografiskeDatabaser/

Filer og referencer

Titel Type
Datakilde Ekstern reference