Loading…
Tilbage

Danmarks Højdemodel


01-09-2009 14:32:46

Danmarks Højdemodel (DHM),  består af en digital terrænmodel og en digital overflademodel. DHM vil indgå som datagrundlag i forbindelse med klimatilpasning og kystsikring, til miljøopgaver, i byggesagsbehandlingen, i forsvar og beredskab, til kortlægning og ortofotoproduktion og på mange andre områder.

Filer og referencer

Titel Type
Om Danmarks højdemodel Ekstern reference