Loading…
Tilbage

Fredskov


01-09-2009 14:16:31

I 1999 blev fredskovsnoteringen i matriklen afsluttet. Det betyder, at fredskovspligtige arealer fremgår af såvel matrikelregistret som matrikelkortet.Stort set alle offentlige arealer, hvor der er eller etableres skov, er fredskovspligtige. Private arealer, hvor der etableres skov, bliver kun fredskovspligtige, hvis de direkte pålægges fredskovspligt af det stedlige statsskovdistrikt. Statsskovdistrikterne sørger for, at fredskovspligten noteres i matriklen.

Filer og referencer

Titel Type
Fredskov Ekstern reference