Loading…
Tilbage

Jordforurening i matriklen


01-09-2009 13:58:55

Registreringen af jordforurening i matriklen omfatter registrering i såvel matrikelkortet som i matrikelregisteret. Kortlægningen udføres af amterne i samarbejde med kommunerne, hvorefter oplysningerne indsendes til Kort & Matrikelstyrelsen til registrering i matriklen, således at registreringen til stadighed er i overensstemmelse med den aktuelle ejendomsretlige situation.

Data findes på: http://www.kms.dk/Matrikelogejendomsdannelse/Matrikelregister/Temaer+i+matriklen/Jordforurening/

Filer og referencer

Titel Type
Datakilde Ekstern reference
Datakilde Ekstern reference
Datakilde Ekstern reference