Loading…
Tilbage

Strandbeskyttelses- og klitfredningszone


01-09-2009 13:53:53

I 1994 besluttede Folketinget at udvide naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszone fra 100 m til 300 m fastlagt efter nærmere definerede bestemmelser.

Hovedsigtet er en bedre beskyttelse af de åbne og i særdeleshed de uberørte kyststrækninger. Registreringen af strandbeskyttelseslinien i matriklen omfatter registrering i såvel matrikelkortet som i matrikelregisteret.

Filer og referencer

Titel Type
300 meter strandbeskyttelses- og klitfredningszone Ekstern reference