Loading…
Tilbage

Kortforsyningen/Geodataadgang


01-09-2009 13:46:30

Kortforsyningen/Geodata-adgang.Kortforsyningen/Geodata-adgang giver via web-services adgang til detaljeret information om Matrikelkortet og Kort10.Adgangen gives i form af WFS-services og download af data-udtræk via KMS' servere.

Data findes på: http://www.kms.dk/Professionelanvendelse/Saerligtforstaten/aftalensydelser/

Filer og referencer

Titel Type
Datakilde Ekstern reference