Loading…
Tilbage

Økonomistyrelsens venteliste for oprydning på forurenede grunde


01-09-2009 13:30:46

Venteliste for oprydning på forurenede grunde i fht. Værditabsordningen.

Data findes på: http://www.oes.dk/graphics/Filbibliotek_OES/BORGER/Laane_og_stoetteordninger/Venteliste%20oprydning%20pr%209.%20marts%202009.pdf