Loading…
Tilbage

Kvalitetskriterier i vand


01-09-2009 11:39:06

 

Vandkvalitetskrav og kriterier

Vandkvalitetskrav og vandkvalitetskriterier fastsættes for vand, sediment og akvatisk biota (dvs. vandlevende planter og dyr). Indtil videre er der kun fastsat værdier for vand.

Ved søgning i databasen finder man ved fx. Miljøstyrelsens kriterier underpunktet "Medie" hvor du kan se i hvilket omfang, kriterierne gælder for marine og/eller ferske vande.

 

Data findes på http://old.blst.dk/Hav/Mere/Databaser/Kvalitetskrav+for+overfladevand/Overfladevandskvalitetskrav.htm

 

Filer og referencer

Titel Type
Kvalitetskriterier i vand Ekstern reference
Profilbillede

Link virker ikke

Rasmus Nielsen

Linket i opslaget virker ikke?