Loading…
Tilbage

Den maksimale effektudvikling


02-09-2009 09:31:55

Den maksimale effektudvikling ved en ventilationskontrolleret brand kan
beregnes ved at inddrage antallet af åbninger til brandrummet.
Ved at betragte den mængde ilt, der strømmer ind i lokalet gennem
åbninger, kan den maksimale effektudvikling overslagsmæssigt beregnes

Filer og referencer

Titel Type
Den maksimale effektudvikling Ekstern reference