Loading…
Tilbage

Projekter i fiskeriet Kollektive foranstaltninger


01-09-2009 09:53:19

Liste over kollektive foranstaltninger  - en ordning hvis forål er at støtte initiativer, som går ud over, hvad der normalt henhører under det normale erhvervsliv. Data findes på http://ferv.fvm.dk/Kollektive_foranstaltninger.aspx?ID=31236

Filer og referencer

Titel Type
Datakilde Ekstern reference