Loading…
Tilbage

Kvotestatistik


31-08-2009 20:37:17

I de statiske tabeller findes oplysninger om kvoteudnyttelsen fordelt på ugenr. og farvand for de enkelte arter. Data er fra Fiskedirektoratets logbogs- og afregningsregister. Findes på http://fd.fvm.dk/Kvotestatistik.aspx?ID=24368

Filer og referencer

Titel Type
Dakilde Ekstern reference