Loading…
Tilbage

Referencearkitektur for BPI-profilernes anvendelse


28-02-2018 08:19:10

Brugerportalsinitiativet (BPI) har til hensigt at understøtte, at elever, pædagoger,

lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole.

 

Referencearkitekturen, beskrevet i dette dokument, skal ses som et anvendelsesorienteret

bidrag i realisering af KL’s “Referencearkitektur for brugerportalen”

fra 2015

 

I regi af BPI-standardiseringsgruppen er der publiceret 3 danske profiler af 3

internationale dataudvekslings-standarder. En national profil er en international

standard, der er tilpasset særlige nationale forhold, men som stadig

sikrer, at man overholder den bagvedliggende standard (er kompatibel). I

tilfældet med de udviklede danske profiler drejer det sig om forretningsmæssige,

begrebsmæssige og infrastrukturmæssige tilpasninger til det danske

uddannelsesområde. Profilerne er tilvejebragt med en række forretningsmæssige

mål i sigte, og det er forventningen at disse indfries, i takt med at

profilerne tages i brug.

 

BPI-profilerne skal bruges i en række fastlagte processer, som involverer

aktører med forskelligt ansvar og opgaver i det at forvalte og udveksle fx

læremidler, undervisningsforløb og målinger af progression og resultater.

 

Denne referencearkitektur har som mål at:

  • Formidle viden om BPI-profilerne
  • Præsentere de forretningsmæssige mål, som profilerne forventes at indfri
  • Indkredse processerne hvor profilerne bedst anvendes
  • Identificere aktørerne der indgår i processerne, samt disse aktørers opgaver og ansvar

 

Referencearkitekturens fokus er dagtilbud og grundskolen.

 

Læs referencearkitektur:

Filer og referencer

Titel Type
Referencearkitektur for BPI profilernes anvendelse1.0.pdf pdf