Loading…
Tilbage

DK-LOM metadatapolitik målrettet forlag


28-02-2018 08:10:05

Denne vejledning beskriver, hvordan en producent af læremidler (fx et forlag) kan udarbejde en lokal DK-LOM metadatapolitik.

 

En lokal metadatapolitik er her defineret som retningslinjer der identificerer:

1) Scope – hvad metadata-politikken omfatter

2) Hændelser – som iværksætter processen med at opmærke med metadata

3) Værktøjer – som processen med at metadata-opmærke skal anvende

4) Metadata – standarder og retningslinjer for den konkrete udarbejdelse af metadata

 

En producent af læremidler skal bruge retningslinjerne i denne vejledning til at udarbejde sin egen lokale DK-LOM metadatapolitik. I vejledningens bilag findes et fiktivt eksempel på en lokal DK-LOM metadatapoli-tik, som den kunne se ud i form og indhold.

 

Læs Vejledning:

Filer og referencer

Titel Type
DK-LOM metadata politik for forlag1.0.pdf pdf