Loading…
Tilbage

Vejledning: DK-LOM metadata for lærerskabte undervisningsforløb


28-02-2018 08:06:45

Denne vejledning omhandler de DK-LOM metadata, som en læringsplatforms-leverandør bør understøtte i forbindelse med undervisningsforløb skabt af pædagogisk personale.

 

Hermed menes de undervisningsforløb, som det pædagogiske personale planlægger for deres elever via læringsplatformen, og som kan gøres til genstand for deling, flytning, redidaktisering, osv. Når undervis-ningsforløb skabt af pædagogisk personale opmærkes via samme standard som de kommercielle, produ-centskabte læremidler, vil de kunne sameksistere på lige vilkår i diverse søgesystemer. Desuden vil under-visningsforløbene kunne gøres til genstand for deling til kollegaer og flytning mellem læringsplatforme. I ”Referencearkitektur for BPI-profilernes anvendelse” er profilerne og deres tiltænkte anven-delse yderligere beskrevet.

 

Målgruppe for vejledningen er:

  • Leverandører af læringsplatforme, som ønsker at leve op til Brugerportalsinitiativets (BPI) retningslinjer for DK-LOM opmærkning af undervisningsforløb.
  • Kommuner i forbindelse for kravudredning ved indkøb af læringsplatforme.

 

Læs Vejledning:

Filer og referencer

Titel Type
DK-LOM metadata for undervisningsforløb skabt af pædagogisk personale1.0.pdf pdf