Loading…
Tilbage

Alvorligt sygt barn fravær


27-08-2009 13:16:04
Fravær pga. et alvorligt sygt barn under 18 år, som har en sygdom som skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller institution i 12 dage eller mere.

Filer og referencer

Titel Type
AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur.xsd.meta.xml text/xml
AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur.xsd text/xml