Loading…
Tilbage

Barseldagpengerefusion


27-08-2009 13:15:58
En virksomhed som udbetaler løn under barsel til borgeren, er berettiget til at få udbetalt de barseldagpenge, som borgeren ellers ville have haft ret til fra kommunen.

Filer og referencer

Titel Type
BarseldagpengerefusionStruktur.xsd.meta.xml text/xml
BarseldagpengerefusionStruktur.xsd text/xml