Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

KO 534 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse


Strukturen indeholder blanket KO 534 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Nyt i denne version:
SamleverCPRstruktur,AnsoegningIndikator og DansktillaegIndikator er tilføjet.
FormueforholdForsoergelseshjaelpStruktur og AegtefaelleFormueforholdForsoergelseshjaelpStruktur anvendes i version 2.3.0.
IndtaegtForsoergelseshjaelpStruktur og AegtefaelleIndtaegtForsoergelseshjaelpStruktur anvendes i version 1.3.0.
ForsoergelseshjaelpAarsagStruktur anvendes i version 2.2.0.
SamboendeIndikator, SamlivOphoerDato, PersonAlderUnder30Indikator, KontanthjaelprevalideringfleksydelseOplysningsseddelSamleverStruktur, BoligAndelUdgiftStruktur og BoligEjerUdgiftStruktur er fjernet.

Filer og referencer

Titel Type
KontanthjaelpBlanketKO534Struktur.xsd text/xml
KontanthjaelpBlanketKO534Struktur.xsd.meta.xml text/xml