Loading…
Tilbage

Brug af SAML 2.0


03-11-2017 13:41:06

Den anbefalede standard til overførsel af information om identitet og rettigheder ved tværgående brugerstyring er SAML 2.0.

SAML 2.0 definerer en række navngivne profiler. Hver profil (bortset fra attribut profiler) beskriver detaljer for udvalgte flows af beskeder, og kan betragtes som et samlet sæt af funktionalitet, der kan implementeres af en software komponent.

SAML 2.0 profilerne kan læses her:  Profiles for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 (eksternt link). 

Til anvendelse i danske løsninger er der for nogle profilers vedkommende brug for angivelse af yderligere information og evt. afgrænsning i forhold alle de implementeringsmetoder, der er defineret i SAML 2.0 profilerne.

Dette gælder i første omgang en dansk tilrettet profil for Single Sign-on, som bl.a. skal beskrive overførsel af de dansk anbefalede kerneattributter (se tilknyttet pdf-fil), information om OCES digital signatur etc.

For at sikre, at danske profiler dækker reelle danske tværgående behov, og at profilernes krav i så høj grad som muligt kan understøttes af standardprodukter arbejdes der med en strategi hvor der udarbejdes et profiludkast som offentliggøres. Udkastet testes og tilrettes i et eller flere konkrete implementeringsprojekter. På baggrund af erfaringerne fra konkrete implementeringsprojekter vil der derefter blive afholdt en offentlig høring af den givne profil med henblik på at gøre den til en fællesoffentlige anbefalet profil.

Hvilke SAML 2.0 profiler skal overholdes hvornår?

Som beskrevet ovenfor sker definitionen og valideringen af nødvendige danske SAML-profiler løbende i takt med antallet af projekter, som vil samarbejde fællesoffentligt på udbygningen af tværgående brugerstyring.

I mellemtiden er det naturligt at spørge, hvilke krav til SAML 2.0 understøttelse det anbefales at stille, så længe som alle nødvendige SAML-profiler i forhold til danske behov ikke findes i fællesoffentligt anbefalet regi.

I forhold til krav til leverandører af standardprodukter til tværgående brugerstyring (federation) anbefales det afhængigt af nødvendig funktionalitet at stille krav til overholdelse af relevante SAML 2.0 profiler, som beskrevet i OASIS dokumentet Conformance Requirements for  the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 (eksternt link).

Det kan også anbefales at henlede leverandørernes opmærksomhed på dokumentet Liberty Interoperable Testing Procedures for SAML 2.0 v1.0 (eksternt link), som beskriver forudsætninger for test af interoperabilitet i mellem forskellige implementeringer af SAML 2.0.

Læs den danske SAML 2.0 SSO profil, OIOSAML (se tilknyttet pdf-fil).

Filer og referencer

Titel Type
HoringBstkerneatrtibutterv5.pdf pdf
saml.pdf pdf