Loading…
Tilbage

Aftale mellem IT- og Telestyrelsen og Microsoft


03-11-2017 13:39:29

Aftale mellem IT- og Telestyrelsen og Microsoft om delvis understøttelse af SAML 2.0 standarder

IT- og Telestyrelsen rettede i 2006 en forespørgsel til Microsoft med ønske om støtte for den åbne SAML 2.0 standard i Microsofts produkter. Dette skete dels ud fra ønsket om at drive integrationsudgifterne ned ved at anvende samme åbne standarder til integration – dels fordi specifikationen WS-Federation, som Microsoft anvender, ikke er interoperabel med den fællesoffentlige anbefalede SAML 2.0 føderationstandard.

Den efterfølgende dialog mellem IT- og Telestyrelsen og Microsoft har resulteret i en aftale om delvis understøttelse af SAML 2.0-standarden i Microsofts kommende udgave af deres føderationsprodukt, benævnt ”Active Directory Federation Services 2”

Aftaleteksten er følgende:

"The Danish public sector has chosen SAML 2.0 as their federation standard. Microsoft products use WS-Federation and WS-Trust as the foundation of their federated identity architecture. The Danish government has agreed that the SAML 2.0 token format is sufficient to provide basic interoperability between WS-Federation and SAML 2.0 environments as a common assertion format, without loss of authentication integrity.

To support interoperability between WS-Federation and SAML 2.0 based products Microsoft has agreed to support the SAML 2.0 token format in the future release of Active Directory Federation Services code-named Active Directory Federation Services "2". Microsoft will provide the Danish public sector Centre of Service Oriented Infrastructure with pre-release code to help analysis and planning of solutions for integrating WS-Federation-based clients in the Danish federation, and to collect feedback on the feature implementation.

In addition, the co-authors of WS-Federation (including Microsoft) have submitted the specification to OASIS for standardization. This step further enables interoperability between federated environments that deploy SAML 2.0-based products and those that deploy WS-Federation-based products".

Med denne aftale er der åbnet mulighed for inkludering af Microsoft-baserede klienter i en fællesoffentlig SAML 2.0-baseret føderation.
 
Integrationen vil kræve udbygning af standardbaserede login-løsninger med særlig integrationskode. Der er således tale om en pragmatisk taktisk integrationsløsning, men med den ovennævnte delvise SAML 2.0-støtte fra Microsofts side forventes det at kunne gøres uden påvirkning ude hos de enkelte brugerorganisationer, som anvender Microsoft’s Active Directory Federation Service.

Til illustration af hvilke i elementer i den danske føderation, som aftalen har betydning for, vises herunder dels en illustration af elementerne i den initiale føderation, som går i drift i starten af 2008, dels den planlagte udvidelse, hvor målet er at login også skal kunne ske via WS-Federation. 

I den initiale føderation skal Serviceudbydere, Loginløsning og tilknyttet attributservice overholde SAML 2.0 standarden.

Der er planlagt en række yderligere udviklingsfaser for føderationen, hvor ét element er målet om at kunne tilbyde ”udlicitering” af login til brugerens lokale organisation via SAML 2.0 eller WS-Federation. 

I den planlagte udvidelse kan information om login og fx roller sendes fra brugerens lokale organisation til login-løsningen via SAML 2.0 eller WS-Federation.

De eksisterende elementer i føderationen, der er  Serviceudbydere, Loginløsning og tilknyttet attributservice skal stadig overholde SAML 2.0 standarden.

Flere oplysninger om de konkrete muligheder vil blive offentliggjort i takt med at IT- og Telestyrelsens Center for Serviceorienteret Infrastruktur modtager pre-release kode fra Microsoft, som kan integrationstestes.

Det er stadig et ønske, at Microsoft vælger at understøtte hele SAML 2.0 standarden i sine produkter, men ovennævnte aftale er et godt første skridt mod mere konvergens mellem standarderne for tværgående brugerstyring.
 
Ligeledes ser IT- og Telestyrelsen indgivelsen af WS-Federation (WS-FED) specifikationen til standardisering i OASIS som et skridt, der kan fremme konvergensen blandt føderationstandarderne.

For god orden skyld skal det slås fast, at dette ikke er ensbetydende med at WS-Federation specifikationen nu anbefales på lige fod med SAML 2.0 til fællesoffentlige løsninger.

Når resultaterne af standardiseringsarbejdet med WS-Federation foreligger (forventningsvis i slutningen af 2008), kan det blive relevant at foretage en ny vurdering, men for nuværende er det stadig alene SAML 2.0 standarden, der anbefales som føderationstandard til danske fællesoffentlige løsninger.