Loading…
Tilbage

Standardkontrakt for webservices


03-11-2017 13:16:40

Her beskrives kontrakten, og kontraktens dokumenter

Hovedsigtet med aftalen er at opnå en ensartet regulering af offentlige myndigheders tilgængeliggørelse af data og/eller funktionalitet via XML-baserede webservices.
Standardaftalen er beregnet på offentlige myndigheders indgåelse af aftaler om udveksling af data og/eller Funktionalitet via XML-baserede services, hvor en offentlig myndighed optræder som Serviceudbyder, og hvor en anden offentlig myndighed optræder som Serviceaftager.

Aftalen er bygget op med en hovedaftale med et sæt generelle betingelser (Bilag 1). Dertil hører en række supplerende bilag - Bilag 2-8 og en vejledning om brugen af aftalen.

Standardaftalen er blevet til på baggrund af et forberedende arbejde forestået af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Told- og Skattestyrelsen, IT- og Telestyrelsen og advokatfirmaet von Haller med en uformel høring af udkastene i 2004. Dette forberedende arbejde er blevet ført til ende i en arbejdsgruppe i Videnskabsministeriet samt med inddragelse af interesserede parter i en workshop i marts 2005. Kammeradvokaten har efterfølgende gennemgået og kommenteret materialet.

Den foreliggende endelige 1.udgave af Standardaftalen er offentliggjort den 31. maj 2005.

Standardaftalens dokumenter

Standardaftalens dokumenter kan findes på Digitalisér.dk i pdf og word format:

Standardkontrakt for webservices