Loading…
Tilbage

Kommunale Systemer


31-10-2017 09:46:24

Her kan du få overblik over det kommunale systemlandskab.

KOMBIT har publiceret Datalandskabet, som er en oversigt over kommunale systemer.

Datalandskabet giver et overblik over, hvilke systemer kommunerne anvender. 

De systemer, der fremgår af datalandskabet, er primært systemer, hvor data fødes og ikke fx ESDH-systemer og selvbetjeningsløsninger.

Man kan bl.a. anvende oversigten i forbindelse med køb af nye systemer. Datalandskabet skal derudover anvendes i forbindelse med KOMBIT's Projekt Dataadgang til at få et overblik over, hvor data kan hentes, og hvilke snitflader der findes til systemerne. 

Datalandskabet er baseret på en række skriftlige kilder samt input fra KL og en lang række af leverandører og kommuner.